<cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
  1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

   <optgroup id="qyctt"></optgroup>
    <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>
   1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
    Trung Qu??c se? t?? ch??c m??t ky? Thê? va?n h??i ?ê? la?i a?n t???ng sau s??c va? t??t ?e?p cho thê? gi??i
     M?i nh?t:2021-11-04 16:30:56   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    Nga?y 3/11, ta?i bu??i ho?p ba?o th???ng ky?, Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c U?ng V?n Ban cho biê?t, Trung Qu??c se? tiê?p tu?c kiên tri? quan ?iê?m t?? ch??c Thê? va?n h??i xanh, cu?ng h???ng, c??i m??, liêm khiê?t, t?? ch??c m??t ky? Thê? va?n h??i ?ê? la?i a?n t???ng sau s??c va? t??t ?e?p cho thê? gi??i.

    M??i ?ay, website chi?nh th??c cu?a U?y ban ?-lim-pi?ch Qu??c tê? tri?ch da?n n??i dung u?ng h?? Thê? va?n h??i mu?a ??ng B??c Kinh trong “Tuyên b?? R?-ma cu?a H??i nghi? Th???ng ?i?nh G20”. Chu? ti?ch U?y ban ?-lim-pi?ch Qu??c tê? Th?-ma?t Ba?ch cho biê?t: “Hoan nghênh va? ca?m ?n nha? la?nh ?a?o ca?c n???c G20 ???ng thua?n va? u?ng h?? Thê? va?n h??i mu?a ??ng B??c Kinh”.

    ?ng U?ng V?n Ban cho biê?t, Trung Qu??c se? tiê?p tu?c kiên tri? quan ?iê?m t?? ch??c Thê? va?n h??i xanh, cu?ng h???ng, c??i m??, liêm khiê?t, cu?ng U?y ban ?-lim-pi?ch Qu??c tê? va? ca?c n???c thê? hiê?n tinh tha?n ?-lim-pi?ch “?oa?n kê?t h?n n??a”, t?? ch??c m??t ky? Thê? va?n h??i ?ê? la?i a?n t???ng sau s??c va? t??t ?e?p cho thê? gi??i, ?o?ng go?p m??i cho viê?c ph?? biê?n ca?c m?n thê? thao mu?a ??ng va? s?? nghiê?p ?-lim-pi?ch Qu??c tê?.

    \

    美女极度色诱视频极品
    <cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
     1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

      <optgroup id="qyctt"></optgroup>
       <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>