<cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
  1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

   <optgroup id="qyctt"></optgroup>
    <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>
   1. > vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
    B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Trung Qu??c vui m??ng nha?n tha?y Cam-pu-chia thu ????c tha?nh t??u trong viê?c pho?ng ch??ng di?ch
     M?i nh?t:2021-11-05 15:16:04   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    Nga?y 4/11, Ng???i Pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c U?ng V?n Ban cho biê?t, Trung Qu??c ?a?nh giá cao ca?c biê?n pha?p cu?a Cam-pu-chia trong viê?c pho?ng, ch??ng di?ch COVID-19, vui m??ng nha?n tha?y Cam-pu-chia thu ????c tha?nh t??u trong viê?c pho?ng ch??ng di?ch.

    ????c biê?t, d???i s?? h?? tr?? cu?a Trung Qu??c, Cam-pu-chia ?a? thu ????c tha?nh t??u to l??n trong viê?c pho?ng, ch??ng di?ch, ty? lê? tiêm v??c-xin ng??a COVID-19 da?n ?a?u trong ca?c n???c ASEAN. M??i ?ay, Thu? t???ng Cam-pu-chia Hun-xen tuyên b??, t?? nga?y 1/11, Chi?nh phu? n???c na?y se? t??ng b???c d?? bo? ca?c biê?n pha?p phong to?a va? kiê?m soa?t ?? ca?c n?i, kh?i phu?c la?m viê?c sa?n xua?t toa?n diê?n.

    ?ng U?ng V?n Ban cho biê?t, Trung Qu??c va? Ca-pu-chia la? ba?n be? s??t son. Hai n???c chung tay d??ng lên pho?ng tuyê?n pho?ng, ch??ng di?ch v??ng ch??c, ?a? nêu g??ng cho c??ng ???ng qu??c tê? ?oa?n kê?t pho?ng, ch??ng di?ch. Trung Qu??c se? tr???c sau nh? m??t h?? tr?? Cam-pu-chia pho?ng, ch??ng di?ch, ch? c?n ?a?i di?ch ch?a kê?t thu?c, Trung Qu??c se? kh?ng cha?m d??t h?? tr?? Cam-pu-chia trong viê?c pho?ng, ch??ng di?ch.

    美女极度色诱视频极品
    <cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
     1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

      <optgroup id="qyctt"></optgroup>
       <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>