<cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
  1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

   <optgroup id="qyctt"></optgroup>
    <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>
   1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
    Kê?t qua? ?iê?u tra cho tha?y pha?n l??n doanh nghiê?p ???c ta?i Trung Qu??c có k? ho?ch t?ng thêm ?a?u t? ta?i Trung Qu??c
     M?i nh?t:2021-11-05 15:16:57   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    \

    Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 3/11, t?? “Ba?o Th??ng ma?i” ???c da?n la?i m??t kê?t qua? ?iê?u tra m??i nha?t cho bi?t, pha?n l??n doanh nghiê?p ???c ta?i Trung Qu??c có k? ho?ch t?ng thêm ?a?u t? ta?i Trung Qu??c.

    Tin cho biê?t, cu??c ?iê?u tra m?i ?ay cu?a Phòng Th??ng m?i ???c ta?i Trung Qu??c cho tha?y, 72% doanh nghiê?p ???c ta?i Trung Qu??c có k? ho?ch t?ng thêm ?a?u t? ta?i Trung Qu??c. Trong ?o?, T?p ?oàn BASF, doanh nghiê?p sa?n xua?t ho?a cha?t có k? ho?ch ?ê?n n?m 2025 ?a?u t? 8-10 ty? ?-r? xay d??ng nha? ma?y m??i ta?i ti?nh Qua?ng ??ng, Trung Qu??c.

    Gia?m ???c ta?i chi?nh cu?a C?ng ty c?? pha?n Thiê?t bi? in a?n Hay-?en-b?c (Heidelberg), ???c cho biê?t, c?ng ty g??i g??m va?o viê?c sa?n xua?t ?? Trung Qu??c va? ??a sa?n pha?m sang thi? tr???ng chau A?.

    Tin cho biê?t, nh?m gia?m thiê?u s? ta?c ???ng cu?a di?ch COVID-19 ???i v??i chu??i cung ??ng, nhiê?u doanh nghiê?p ??c ta?i Trung Qu??c ?ang ?a?y nhanh th??c thi chiê?n l???c ba?n ?i?a ho?a.

    美女极度色诱视频极品
    <cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
     1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

      <optgroup id="qyctt"></optgroup>
       <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>