<cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
  1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

   <optgroup id="qyctt"></optgroup>
    <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>
   1. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
    Kim nga?ch giao di?ch v???t 61 triê?u Nhan dan tê?! M??t ha?ng cha?t l???ng cao ?ê?n t?? ca?c n???c chau A?, chau Phi trong ?o? co? ha?t th?ng A?p-ga-ni-xtan, my? pha?m cu?a Nha?t Ba?n, Ha?n Qu??c, ca? phê cu?a Ma-lai-xi-a v.v ????c ng???i tiêu du?ng Trun
     M?i nh?t:2021-11-08 17:40:32   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    T??i 6/11, t??ng kim nga?ch giao di?ch trong 3 tiê?ng ???ng h?? bu??i livestream “Liên hoan ca?c m??t ha?ng t??t A?-Phi 2021” v???t 61 triê?u Nhan dan tê?. Ha?t th?ng ?ê?n t?? A?p-ga-ni-xtan, my? pha?m cu?a Nha?t Ba?n, Ha?n Qu??c, Tha?i Lan, ca? phê cu?a Ma-lai-xi-a v.v ????c ng???i tiêu du?ng Trung Qu??c ?o?n nha?n n??ng nhiê?t. Hoa?t ???ng ?a? thu hu?t h?n 40 triê?u l???t ng???i ?o?n xem.

    \

    Pho?ng viên ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c V??ng B?ng B?ng va? chuyên gia ba?n ha?ng livestream trên m??t b??ng th??ng ma?i ?iê?n t?? l??n nha?t Trung Qu??c Ly? Giai Ky? ?a? gi??i thiê?u v??i ng???i tiêu du?ng Trung Qu??c 23 loa?i sa?n pha?m cha?t l???ng ?ê?n t?? ca?c n???c chau A?, chau Phi, kh?ng khi? bu??i livestream ra?t s?i n??i.

    美女极度色诱视频极品
    <cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
     1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

      <optgroup id="qyctt"></optgroup>
       <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>