<cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
  1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

   <optgroup id="qyctt"></optgroup>
    <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>
   1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
    Phi ha?nh ?oa?n ta?u Tha?n Chau 13 hoa?n tha?nh t??t ?e?p toa?n b?? nhiê?m vu? ?? ?i?nh trong chuyê?n ?i b?? ngoa?i kh?ng gian
     M?i nh?t:2021-11-08 17:54:54   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    Theo Tan Hoa xa?: V?n pho?ng C?ng tri?nh Ha?ng kh?ng vu? tru? co? ng???i la?i Trung Qu??c cho biê?t, 1h16 nga?y 8/11 gi?? B??c Kinh, qua khoa?ng 6,5 tiê?ng ???ng h?? trong chuyê?n ?i b?? ngoa?i kh?ng gian, phi ha?nh ?oa?n ta?u Tha?n Chau 13 ph??i h??p ch??t che?, hoa?n tha?nh t??t ?e?p toa?n b?? nhiê?m vu? ?? ?i?nh trong chuyê?n ?i b?? ngoa?i kh?ng gian, hai phi ha?nh gia Tra?c Chi? C??ng, V??ng A? Bi?nh an toàn tr?? vê? khoang l?i c?a tra?m Thiên Ho?a, chuyê?n ?i b?? ngoa?i kh?ng gian thu ????c tha?nh c?ng t??t ?e?p.

     \

    ?ay la? cu??c ?i b?? ngoa?i kh?ng gian la?n th?? 3 cu?a ca?c phi ha?nh gia Trung Qu??c trong giai ?oa?n xay d??ng tra?m kh?ng gian, la? chuyê?n ?i b?? ngoa?i kh?ng gian ?a?u tiên cu?a phi ha?nh ?oa?n ta?u Tha?n Chau 13, cu?ng la? la?n ?a?u tiên n?? phi ha?nh gia tham gia cu??c ?i b?? ngoa?i kh?ng gian trong li?ch s?? ha?ng kh?ng vu? tru? Trung Qu??c. Toa?n b?? qua? tri?nh ?i b?? ngoa?i kh?ng gian hoa?n tha?nh t??t ?e?p, ?a? kiê?m nghiê?m h?n n??a ch??c n?ng va? ti?nh n?ng cu?a b?? qua?n a?o ha?ng kh?ng vu? tru? m??i cu?a Trung Qu??c, kiê?m nghiê?m n?ng l??c ph??i h??p la?m viê?c gi??a phi ha?nh gia v??i cánh tay r?-b?t cu?ng nh? ??? tin ca?y va? ti?nh an toa?n cu?a nh??ng thiê?t bi? h? tr? liên quan t??i cu??c ?i b?? ngoa?i kh?ng gian.

    美女极度色诱视频极品
    <cite id="qyctt"><li id="qyctt"></li></cite><optgroup id="qyctt"><li id="qyctt"></li></optgroup>
     1. <span id="qyctt"><blockquote id="qyctt"></blockquote></span>

      <optgroup id="qyctt"></optgroup>
       <track id="qyctt"><i id="qyctt"><del id="qyctt"></del></i></track><track id="qyctt"></track>