• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Kiên quyê?t pha?n ???i Nhóm G7 gay t?n ha?i ??n l??i i?ch c?a Trung Qu??c
   M?i nh?t:2021-12-14 17:59:49   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Tr???c viê?c tuyên b?? liên quan Trung Qu??c cu?a n???c Chu? ti?ch H??i nghi? Ngoa?i tr???ng Nho?m G7, nga?y 13/12, Ng???i Pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c U?ng Van Ban ta?i bu??i ho?p ba?o th???ng ky? cho biê?t, la?p tr???ng cu?a Trung Qu??c nha?t qua?n va? r? ràng trên ca?c va?n ?ê? liên quan H?ng C?ng, Tan C??ng, ?a?i Loan va? vu?ng biê?n. Trung Qu??c kiên quyê?t pha?n ???i Nho?m G7 can thiê?p va?o c?ng viê?c n??i b??, b?i nho? hi?nh a?nh va? gay t?n ha?i l??i i?ch cu?a Trung Qu??c.

  Tin cho biê?t, Ngoa?i tr???ng Anh Elizabeth Truss phát bi?u tuyên b?? n???c Chu? ti?ch H??i nghi? Ngoa?i tr???ng Nho?m G7 cho biê?t, ca?c bên Nho?m G7 ?a? tha?o lua?n ha?ng loa?t va?n ?ê? va? tha?ch th??c liên quan Trung Qu??c nh? va?n ?ê? H??ng C?ng, Tan C??ng, biê?n Hoa ??ng, Nam Ha?i, cu?ng nh? ho?a bi?nh va? ??n ?i?nh cu?a eo biê?n ?a?i Loan.

  Hot Phát bi?u bình lu?n

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>