• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  B?t ??u t?? tha?ng 5 n?m nay Trung Qu??c se? ta?m th?i a?p du?ng thuê? nha?p kha?u 0% ???i v??i than ?á
   M?i nh?t:2022-04-29 17:44:35   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Theo Tan Hoa xa?: ?ê? t?ng c???ng ?a?m ba?o cung ??ng ngu??n n?ng l???ng, thu?c ?a?y pha?t triê?n cha?t l???ng cao, m?i ?ay, U?y ban Quy t??c thuê? quan Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c ra th?ng ba?o, t?? nga?y 1/5/2022 ?ê?n nga?y 31/3/2023, se? t?m th?i a?p du?ng thuê? nha?p kha?u 0% ???i v??i than ?á.

  Theo v?n b?n ke?m theo th?ng ba?o, ty? lê? thuê? nha?p kha?u than ?á v??n th??c thi v??i m?c 3%, 5% ho??c 6% ???i v??i ca?c n???c t??i huê? qu??c, ty? lê? thuê? th??c thi la?n na?y ta?m a?p du?ng thuê? nha?p kha?u 0%.

  Nhan s? trong nga?nh ch? ro?, n?ng l???ng la? s?? nang ?? c? ba?n cu?a pha?t triê?n kinh tê? - xa? h??i, qua ?iê?u chi?nh thuê? quan nha?p kha?u than ?á, co? l??i cho viê?c ??ng pho? ti?nh hi?nh trong va? ngoa?i n???c diê?n biê?n ph??c ta?p, thu?c ?a?y nha?p kha?u và t?ng c???ng cung ??ng ?a?m ba?o than ?á.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>