• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  U?y ban Y tê? va? S??c kho?e nha? n???c Trung Qu??c: “Kh?ng Covid-19 n?ng ???ng” kh?ng co? nghi?a la? qua?n ly? “tra?ng tha?i ti?nh ta?i” toa?n diê?n, ca?n pha?i ?ê? pho?ng ca?ch la?m c??ng nh??c
   M?i nh?t:2022-05-07 17:36:30   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
  Nga?y 6/5, Chuyên gia tr???ng tiê?u ban la?nh ?a?o c?ng ta?c ??ng pho? x?? ly? di?ch Covid-19 cu?a U?y ban Y tê? va? S??c kho?e nha? n???c Trung Qu??c L??ng Va?n Niên cho biê?t, “Kh?ng Covid-19 n?ng ???ng” kh?ng co? nghi?a la? qua?n ly? “tra?ng tha?i ti?nh ta?i” toa?n diê?n. Ng???c la?i, Kh?ng Covid-19 n?ng ???ng theo ?u??i tra?nh t??i ?a qua?n ly? “tra?ng tha?i ti?nh ta?i” toa?n diê?n. Hiê?n nay, tr???c ???c ?iê?m cu?a biê?n thê? Omicron, m??t m??t pha?i t?ng c???ng a?p du?ng ca?c biê?n pha?p pho?ng ch??ng di?ch bê?nh m??t ca?ch nhanh cho?ng, qua? quyê?t, triê?t ?ê?; m??t kha?c ca?n pha?i t?ng c???ng pho?ng ch??ng chi?nh xa?c, can b??ng t??i ?a quan hê? gi??a pho?ng ch??ng di?ch bê?nh v??i pha?t triê?n kinh tê?-xa? h??i, sa?n xua?t va? sinh hoa?t bi?nh th???ng, ca?n pha?i ?ê? pho?ng ca?ch la?m c??ng nh??c. V??a pha?i tra?nh hiê?n t???ng kh?ng la?m gi?, la?m cha?m ra?i, cu?ng pha?i tra?nh la?m b??a ba?i.
  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>