• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  Th???ng Ha?i Trung Qu??c t? tháng 3 ??n nay ?? cung ca?p ha?ng tr?m ty? Nhan dan tê? tiê?n cho vay giu?p ca?c doanh nghiê?p thoa?t kho? kh?n
   M?i nh?t:2022-05-09 17:12:55   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Theo Tan Hoa xa?: Pha?t biê?u ta?i cu??c ho?p ba?o vê? pho?ng ch??ng di?ch Covid-19 cu?a tha?nh ph?? Th??ng Ha?i diê?n ra nga?y 8/5,  ?a?ng u?y viên Ngan ha?ng Nhan dan Trung Qu??c-Ngan ha?ng Trung ??ng Trung Qu??c Tru? s?? Th???ng Ha?i, ?ng D? V?n Kiê?n ?? gi??i thi?u ti?nh hi?nh h?? tr?? ta?i chi?nh cho ca?c chu? thê? thi? tr???ng nh? doanh nghiê?p v??a, nho? va? siêu nho? bi? a?nh h???ng b??i Covid-19 trong th??i gian ga?n ?ay cho biê?t, kê? t?? tha?ng 3 n?m nay, ca?c c? quan ta?i chi?nh – ngan ha?ng cu?a Th???ng Ha?i ?a? cho ca?p ti?n du?ng 33,5 ty? Nhan dan tê? cho 731 doanh nghiê?p ?a?m ba?o va?t t? pho?ng ch??ng di?ch bê?nh va? doanh nghiê?p phan ph??i l?u th?ng, cho vay 72,3 ty? Nhan dan tê? cho h?n 10 nghi?n doanh nghiê?p d?ch v? ?n u??ng, ba?n le?, du li?ch, va?n ta?i bi? a?nh h???ng b??i di?ch Covid-19.

  M??i ?ay, Th???ng Ha?i ?ang thu?c ?a?y la?m viê?c va? sa?n xua?t tr?? la?i m??t ca?ch co? tra?t t??, tiê?p tu?c thu?c ?a?y ca?c loa?i chi?nh sa?ch h?? tr?? ta?i chi?nh – tiê?n tê? ?ê? giu?p doanh nghiê?p va? ca? nhan tha?o g?? kho? kh?n va? duy tri? thi? tr???ng ta?i chi?nh – ngan ha?ng bi?nh ??n.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>