• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
  B?? tr???ng Ngo?i giao Trung Qu?c V??ng Nghi?: Qu?n tr? toa?n ca?u b???c va?o “th?i kh??c chau A?”, thê? gi??i ca?n pha?i l??ng nghe nhiê?u h?n tiê?ng no?i cu?a chau A?
   M?i nh?t:2022-05-09 17:19:31   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Ngày 8/5, U?y viên Qu??c vu?, B?? tr???ng Ngoa?i giao Trung Qu??c V??ng Nghi? ?a? co? cu??c g??p tr??c tuyê?n v??i Pho? Thu? t???ng, B?? tr???ng Ngoa?i giao Cam-pu-chia Prak Sokhonn.

  B?? tr???ng V??ng Nghi? cho biê?t, trong thê? gi??i hiê?n nay, ho?a bi?nh bi? ta?c ???ng, pha?t triê?n r?i va?o ti?nh tra?ng kho? kh?n. ???ng tr???c tha?ch th??c m??i mang ti?nh toa?n ca?u, Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh la?n l???t ??a ra sa?ng kiê?n pha?t triê?n toa?n ca?u va? sa?ng kiê?n an ninh toa?n ca?u, ?ê? xua?t ph??ng a?n Trung Qu??c t?? ta?m cao xay d??ng c??ng ???ng cu?ng chung va?n mê?nh cu?a nhan loa?i nh??m thu?c ?a?y xay d??ng hê? th??ng qu?n tr? toa?n ca?u ca?ng c?ng b??ng va? h??p ly?, nha?n ????c s?? u?ng h?? r??ng ra?i cu?a c??ng ???ng qu??c tê? ???c biê?t la? ca?c n???c chau A?.

  B?? tr???ng V??ng Nghi? cho biê?t, Cam-pu-chia, In-??-nê-xi-a va? Tha?i Lan m??i ?ay ra th?ng ca?o ba?o chi? chung, nha?n ma?nh c??ng ???ng qu??c tê? ca?n pha?i ?oa?n kê?t ??ng pho? tha?ch th??c, pha?t triê?n c??i m?? va? bao tru?m. ?iê?u na?y phu? h??p v??i mong mu??n chung cu?a ca?c n???c trên thê? gi??i pha?n ???i ???i ?a?u nhóm, cu?ng thu?c ?a?y ??n ?i?nh va? ph??n thi?nh, thê? hiê?n y? chi? ro? ra?ng ch??ng la?i s? qua?y nhiê?u t? bên ngoa?i, ba?o vê? t?? chu? chiê?n l???c, cu?ng thê? hiê?n niê?m tin kiên ?i?nh thu?c ?a?y h??p ta?c khu v??c va? ?a ph??ng.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>