• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  Kinh tê? Trung Qu??c t?ng tr???ng 2,5% trong n??a ?a?u n?m nay - co? xu thê? gi?? ??n ?i?nh va? t?ng tr?? la?i
   M?i nh?t:2022-07-19 17:58:33   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  M??i ?ay, Trung Qu??c ?a? c?ng b?? s?? liê?u kinh tê? n??a ?a?u n?m nay, t??ng sa?n pha?m qu??c n??i GDP v??t quá 56 nghìn t? Nhan dan t?, t?ng 2,5% so v?i cùng k? n?m ngoái. Xem xe?t ??n m?i tr??ng kinh t? ??c bi?t trong n?m nay, Ng???i Pha?t ng?n ba?o chi? Cu?c Th??ng kê Nha? n???c Trung Qu??c Pho? L?ng Huy cho biê?t, kinh tê? Trung Qu??c chi?u ????c s?? ta?c ???ng cu?a ca?c yê?u t?? v???t d?? kiê?n va? gi?? ?a? t?ng tr???ng, tha?nh ti?ch na?y ?a?t ????c kh?ng dê? da?ng.

  M??t s?? yê?u t?? ph??c ta?p ?ê?n t?? bên ngoa?i. Cu??c xung ???t gi??a Nga va? U-crai-na kê? t?? tha?ng 3 n?m nay ?a? la?m gia?m t??c t?ng tr???ng kinh tê? thê? gi??i.

  Vê? nh??ng yê?u t?? trong n???c, viê?c bùng phát d?ch Covid-19 ? m?t s? vùng c?a Trung Qu?c ?? gay ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n ho?t ??ng ?n ??nh c?a n?n kinh t?. Tha?nh ph?? Th???ng Ha?i va? ti?nh Ca?t Lam bi? a?nh h???ng nghiê?m tro?ng, GDP la?n l???t gia?m 13,7% va? 4,5% trong quy? II.

  Ng???i Pha?t ng?n Pho? L?ng Huy cho biê?t, cu?ng v??i ca?c chi?nh sa?ch va? biê?n pha?p nh??m thu?c ?a?y t?ng tr???ng kinh tê? ????c th??c hiê?n, kinh tê? Trung Qu??c co? triê?n vo?ng t??ng b???c kh?i phu?c, gi?? t?ng tr???ng ??n ?i?nh.


  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>