• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  ???i y tê? “chuyê?n ta?u ho?a bi?nh” quan ???i Trung Qu??c ?ê?n La?o
   M?i nh?t:2022-07-20 18:00:54   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 19/7, ??i ng? y t? Trung Qu?c tham gia ho?t ??ng c?u h? y t? nhan ??o "Chuy?n tàu hòa bình-2022" và các ho?t ??ng d?ch v? y t? ?a? ?ê?n Thu? ?? Viêng Ch?n, La?o qua ????ng s??t T?? Xuyên - Quy? Chau, ????ng s??t Th???ng Ha?i - C?n Minh va? ????ng s??t Trung - La?o.

  ??i di?n B? Qu?c phòng Lào, T?ng c?c H?u c?n Quan ??i nhan dan Lào, các chuyên gia y t? c?a quan ??i Trung Qu??c ta?i Lào, cán b? C?ng ty ???ng s?t Lào - Trung ?? ?ón ?oàn y t? t?i ga Viêng Ch?n.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>