• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  “Va?n Ha?i - 1” - Robot d??i n??c ?i?u khi?n t? xa t?? ???ng ??? sau 6 nghi?n me?t ?a? chi?nh th??c ba?n giao cho kha?ch ha?ng
   M?i nh?t:2022-07-21 18:10:21   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  M??i ?ay, robot ?i?u khi?n t? xa t?? ???ng ??? sau 6 nghi?n mét “Va?n Ha?i - 1” do Vi?n Nghiên c?u T? ??ng hóa Th?m D??ng thu?c Vi?n Ha?n Lam Khoa h?c Trung Qu?c nghiên c??u chê? ta?o ?? hoàn thành th? nghi?m và ?ng d?ng nghiên c?u khoa h?c trên bi?n, th?ng qua nghi?m thu và chuy?n giao cho kha?ch ha?ng.

  “Va?n Ha?i - 1” la? tàu l?n kh?ng ng??i lái t? ??ng ?i?u khi?n t? xa ??u tiên c?a Trung Qu??c ???c ba?n giao cho các c?ng trình ?ng d?ng, “Va?n Ha?i - 1” s? ???c l?p ??t trên tàu “?i?a cha?t ha?i d??ng - 9” cu?a Viê?n Nghiên c??u ?i?a cha?t Ha?i d??ng Thanh ?a?o thu??c Cu?c ?iê?u tra ?i?a cha?t Trung Qu??c, du?ng ?ê? phu?c vu? ca?c c?ng viê?c kha?o sa?t nghiên c??u nh? ?iê?u tra m?i tr???ng biê?n, ti?nh ?a da?ng sinh ho?c, th?m do? mu?c tiêu ?a?y biê?n, m?i tr??ng kh?c nghi?t d??i ?áy bi?n sau và kh?o sát tài nguyên khoáng s?n bi?n sau.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>