• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  T??ng s?? voi hoang da? chau A? ta?i Van Nam t?ng lên t??i khoa?ng 360 con
   M?i nh?t:2022-07-21 18:10:50   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Theo Tan Hoa xa?: Ti?nh ?ê?n cu??i n?m 2021, t??ng s?? voi hoang da? chau A? ta?i ti?nh Van Nam, Trung Qu??c la? khoa?ng 360 con, t?ng h?n 60 con so v??i 293 con cu?a n?m 2018 khi ?iê?u tra.

  Voi chau A? la? ???ng va?t co? x??ng s??ng trên lu?c ?i?a l??n nha?t va? co? ti?nh tiêu biê?u nha?t hiê?n nay c?a chau A?, ta?i Trung Qu??c chu? yê?u sinh s??ng ta?i ba chau va? tha?nh ph?? Xi?p-xoo?ng-ba?n-na, Ph?? Nhi? va? Lam Th??ng cu?a ti?nh Van Nam. N?m 2021, m??t ?a?n voi chau A? ta?i Van Nam ?i lên phi?a b??c va? quay tr?? la?i ?? thu hu?t s?? quan tam cu?a mo?i ng???i.

  Pho? Tr???ng Pho?ng Ba?o vê? ???ng th??c va?t Cu?c Lam nghiê?p va? Tha?o nguyên ti?nh Van Nam D??ng Hoa cho biê?t, ti?nh Van Nam th?ng qua viê?c t?ng c???ng ba?o vê? va? kh?i phu?c n?i sinh s??ng cu?a voi chau A?, liên tiê?p nang cao cha?t l???ng cu?a n?i sinh s??ng. Ngoa?i ra, ti?nh Van Nam co?n tha?nh la?p U?y ban chuyên gia ba?o vê? voi chau A?, tha?nh qua? nghiên c??u h??u quan ???ng ha?ng ?a?u thê? gi??i.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>