• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  Sinh viên t??t nghiê?p ?a?i ho?c Trung Qu?c ti?m ????c c?ng viê?c ly? t???ng qua hoa?t ???ng tr??c tuyê?n “Ha?nh ???ng tuyê?n du?ng qu??c gia”
   M?i nh?t:2022-07-21 18:11:57   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Nh??m giu?p sinh viên t??t nghiê?p ?a?i ho?c ti?m ????c viê?c la?m, ?a?i Pha?t thanh va? Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c ph??i h??p v??i ca?c c? quan nh? U?y ban Gia?m sa?t va? Qua?n ly? ta?i sa?n nha? n???c Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c, C?ng ty TNHH Di?ch vu? ngu??n nhan l??c Ta?p ?oa?n ?a?u t? pha?t triê?n qu??c gia Trung Qu??c triê?n khai “Ha?nh ???ng tuyê?n du?ng qu??c gia”, ta?o c? h??i ti?m viê?c la?m chua?n xa?c tr??c tuyê?n cho sinh viên t??t nghiê?p ?a?i ho?c.

  Trung Qu??c n?m nay co? 10 triê?u sinh viên ti?m viê?c la?m. Nh??m thu?c ?a?y viê?c la?m, nhiê?u ban nga?nh Trung Qu??c ?a? la?m ra?t nhiê?u viê?c, “Ha?nh ???ng tuyê?n du?ng qu??c gia” la? m??t trong s?? ?o?.

  ?inh Trung T???ng, sinh viên t??t nghiê?p tha?c si? Ho?c viê?n In a?n B??c Kinh ?a? g??i 70-80 s? yê?u ly? li?ch xin viê?c tr??c tuyê?n, nha?n ????c s?? pha?n h??i t?? 10 c?ng ty. T?? g??i s? yê?u ly? li?ch ?ê?n ti?m ????c viê?c la?m, ?inh Trung T???ng ?a? ma?t ba tha?ng, ?ê?u la? pho?ng va?n theo hi?nh th??c tr??c tuyê?n, cu??i cu?ng, ba?n ????c c?ng ty hiê?n nay tuyê?n du?ng.

  Ti?nh ?ê?n cu??i tha?ng 6/2022, “Ha?nh ???ng tuyê?n du?ng qu??c gia” trong ba quy? v??a qua lu?y kê? cung ca?p h?n 3 triê?u 50 nghi?n c??ng vi? viê?c la?m, h?n 30 nghi?n doanh nghiê?p tham gia, nha?n ????c 10 triê?u s? yê?u ly? li?ch.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>