• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
  B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c pha?n h??i vê? báo cáo th??ng niên v? n?n bu?n ng??i do My? c?ng b??
   M?i nh?t:2022-07-21 18:13:07   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Nga?y 20/7, Ng???i Pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c U?ng V?n Ban cho biê?t, My? ph??t l?? s?? tha?t hê?t n?m nay sang n?m kha?c, n?n ra “ba?o ca?o” sai s?? tha?t vê? na?n bu?n ng???i, l??a d?i thê? gi??i. Trên th??c tê?, My? m??i la? n???c bu?n ng??i s? m?t th? gi?i.

  ????c biê?t, nga?y 19/7, gi?? ?i?a ph??ng, B?? Ngoa?i giao My? c?ng b?? Báo cáo th??ng niên v? n?n bu?n ng??i, tiê?p tu?c li?t Trung Qu?c vào danh sách qu?c gia và khu v?c lo?i 3 t?i t? nha?t, ??ng th?i c?ng kích và b?i nh? Trung Qu?c v? các v?n ?? nh? “c??ng b?c lao ??ng” ? Tan C??ng.

  ?ng U?ng V?n Ban cho biê?t, theo th??ng kê cu?a B?? Ngoa?i giao My?, m?i n?m có kho?ng 100 nghi?n ng??i b? bu?n bán t? n??c ngoài ??n My? va? bi? c??ng b?c lao ??ng. Trong 5 n?m qua, 50 bang va? ???c khu Columbia My? ?ê?u co? ba?o ca?o vu? c???ng b??c lao ???ng va? bu?n ng???i.  

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>