• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
  Ch? t?ch ?y ban Liên minh chau Phi: Quan h? chau Phi - Trung Qu?c là hình m?u th?i ??i
   M?i nh?t:2022-07-21 18:14:34   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Theo Tan Hoa X?: Nga?y 20/7, Ch? t?ch ?y ban Liên minh chau Phi Pha-ki cho bi?t, m?i quan h? cu?a Liên minh chau Phi, chau Phi va? Trung Qu?c là hình m?u th?i ??i.

  Cùng ngày, t?i tr? s? Liên minh chau Phi ? th? ?? A-?i A-bê-ba, ê-ti-?-pi-a, Chu? ti?ch Liên minh chau Phi Pha-ki ?? tiê?p Tr??ng phái ?oàn m?i c?a Trung Qu?c t?i Liên minh chau Phi, ??i s? ??c m?nh toàn quy?n H?? Tr???ng Xuan ?ê?n ti?nh th? u?y nhiê?m. Chu? ti?ch Pha-ki ?a?nh gia? tích c?c v? tình h?u ngh? truy?n th?ng gi?a chau Phi và Trung Qu?c c?ng nh? nh?ng thành qua? h?p tác thiê?t th??c gi??a Liên minh chau Phi va? Trung Qu?c, nh?n m?nh m?i quan h? cu?a Liên minh chau Phi, chau Phi va? Trung Qu?c là m?t hình m?u th?i ??i. ?ng cho bi?t, Liên minh chau Phi s?n sàng h?p tác ch?t ch? v?i Trung Qu?c nh??m ??y nhanh th?c hi?n tha?nh qu? h?p tác cu?a H?i ngh? Dakar trong Di?n ?àn H??p ta?c Trung Qu??c - Liên minh chau Phi và cu?ng xay d?ng "M??t vành ?ai, m??t con ???ng", mang l?i nhi?u ha?nh phu?c h?n cho ng??i dan chau Phi và Trung Qu?c.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>