• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  Diê?n ?a?n Pha?t triê?n thanh niên thê? gi??i khai ma?c ta?i B??c Kinh - ??a ra “Sa?ng kiê?n qu??c tê? ?u tiên pha?t triê?n thanh niên” cho toàn thê? gi??i
   M?i nh?t:2022-07-22 17:12:47   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Diê?n ?a?n Pha?t triê?n thanh niên thê? gi??i v?i ch? ?ê? “Thu?c ?a?y pha?t triê?n thanh niên, cu?ng sáng ta?o t??ng lai chung” ?a? khai ma?c ta?i B??c Kinh va?o nga?y 21/7.

  Trong diê?n ?a?n cu?ng nga?y, T??ng Th? ky? Liên H??p Qu??c Gu-tê-re?t g??i l??i chu?c m??ng qua video, mong ca?c n???c d??c s??c u?ng h?? thanh niên pha?t huy vai tro? ti?ch c??c trên ca?c m??t chi?nh tri?nh, kinh tê?, xa? h??i va? cu??c s??ng.

  ?i?u ph?i viên c?a H? th?ng Liên H?p Qu?c t?i Trung Qu?c Th???ng Kha?i ???c trong bài phát bi?u cho bi?t, thanh niên là nh?ng ng??i k? th?a Ch??ng trình Ngh? s? 2030 v? Phát tri?n b?n v?ng.

  Diê?n ?a?n la?n na?y ??a ra “Sa?ng kiê?n qu??c tê? ?u tiên pha?t triê?n thanh niên” cho toàn thê? gi??i, kh??i ???ng c?ng ta?c trù bi? liên quan Ch??ng tri?nh ha?nh ???ng pha?t triê?n thanh niên toa?n ca?u.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>