• <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
  > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
  B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c cho biê?t ?ang t?ng t??c thu?c ?a?y ?a?t nha?t tri? chung vê? ?àm phán ti?p theo cu?a Hi?p ??nh Th??ng m?i T? do Trung - Hàn
   M?i nh?t:2022-07-22 17:13:22   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

  Ng???i Pha?t ng?n B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c nga?y 21/7 cho biê?t, Trung Qu?c và Hàn Qu?c là ??i tác th??ng m?i quan tr?ng c?a nhau, ?ang t?ng t??c thu?c ?a?y ?a?t nha?t tri? chung vê? ?àm phán ti?p theo cu?a Hi?p ??nh Th??ng m?i T? do Trung - Hàn, thu?c ?a?y quan hê? kinh tê? - th??ng ma?i Trung - Ha?n b???c lên ta?m cao m??i.

  B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c cho biê?t, trong 30 n?m qua kê? t?? Trung Qu??c va? Ha?n Qu??c thiê?t la?p quan hê? ngoa?i giao ?ê?n nay, th??ng ma?i Trung - Ha?n th??c hiê?n pha?t triê?n nha?y vo?t, kim nga?ch th??ng ma?i song ph??ng n?m 2021 ?a?t 360 ty? USD, ga?p 73 la?n so v?i n?m thiê?t la?p quan hê? ngoa?i giao.

  荷兰大白屁股ass,房东偷偷进我房间舔我,亚洲国产18禁一区二区三区
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>
 • <bdo id="oo2kk"><center id="oo2kk"></center></bdo>